Sesja fotograficzna, Pisz - "Gdzie trzepot skrzydeł..."

Pójdź za mną
na drugą stronę lustra.
Wiedziony trzepotem skrzydeł,
usłyszysz muzykę.

Twe bose stopy
obmyje rosa,
a słońce wskaże właściwy szlak.

Po cienkich strunach światła
przejdziesz bezpiecznie
tam, gdzie zaczyna się mój świat.